Što je GZM i kako se uključiti

Garancija za mlade garantira ti podršku i pomoć u trenutku izlaska iz obrazovanja ili prilikom gubitka posla, da bi se što brže ponovno uključio u obrazovanje ili pronašao kvalitetno radno mjesto. Saznaj kako se uključiti!

Jesi li u „NEET“ statusu?

Ako imaš više od 15 godina, a još nisi navršio 30 godina, nisi u školi, na studiju ili u obrazovanju  odraslih te ne radiš, onda si u tzv. NEET statusu (eng. Not in Employment, Education or Training) i možeš se uključiti u Garanciju za mlade.

U Hrvatskoj je u 2020. godini 14,6 % mladih od 15 do 30 godina bilo u NEET statusu, odnosno otprilike 15 od 100 mladih više se nisu obrazovali, ali još nisu radili.

ZAŠTO JE TO VAŽNO?

Što si duže u tom statusu, to ćeš teže pronaći posao, a postoji i veća vjerojatnost da ćeš kasnije u životu manje zarađivati i imati nižu mirovinu. Zato se što brže aktiviraj i već danas potražiti podršku!

U tome ti pomaže Garancija za mlade!

Čitaj dalje ili preuzmi i isprintaj letak te saznaj kome se trebaš javiti i koje mjere možeš koristiti: KAKO SE UKLJUČITI U GARANCIJU ZA MLADE

O GARANCIJI ZA MLADE I KAKO SE PRIJAVITI

Ako si u NEET statusu Garancija za mlade garantira ti podršku i pomoć u trenutku izlaska iz obrazovanja ili prilikom gubitka posla, da bi se što brže ponovno uključio u obrazovanje ili pronašao kvalitetno radno mjesto, u tri jednostavna koraka:

  1. Prijavi se u Garanciju za mlade
  2. Informiraj se i primi podršku pri određivanju svog puta ili se pripremi za zapošljavanje
  3. Primi ponudu (za zaposlenjem ili nastavkom obrazovanja)

KAKO SE PRIJAVITI U GZM?

Ako si osoba u NEET statusu, prijavi se u područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili se prijavi u HZZ on-line. Prijavom na HZZ automatski si prijavljen u Garanciju za mlade.

Više o podršci HZZ-a u traženju posla provjeri u sekciji „Kako mi HZZ pomaže pri uključivanju na tržište rada

NISI U STATUSU NEET?

Ako si još si uvijek učenik ili student, nisi korisnik Garancije za mlade, možeš se na vrijeme informirati i tako izbjeći kasnije duže razdoblje nezaposlenosti – provjeri sekciju Posao ili škola: odredi svoj put“.

Ako si još uvijek zaposlen, a planiraš raskinuti radni odnos, da bi dobio detaljne informacije o svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz tvog prethodnog zaposlenja provjeri dio Tvoja prava vezana za rad ili se i ti prijavi u evidenciju HZZ-a u statusu tražitelja zaposlenja.

Garancija za mlade i EU – za one koji žele znati više

Garanciju za mlade provode sve države članice Europske unije, svaka na svoj način i prema potrebama mladih svake države članice.

Garancija za mlade predstavlja zajednički trud EU da aktivira velik potencijal koji imaju mladi na tržištu rada tako da im pomogne steći vještine potrebne poslodavcima na tržištu rada i potakne zapošljavanje mladih, posebno stjecanjem prvog radnog iskustva.

Republika Hrvatska provodi Garanciju za mlade od 2014. godine, provodeći niz reformi i mjera koje olakšavaju mladima povratak u obrazovanje ili pronalazak posla.

Navedene reforme i mjere provode se međuresorno, odnosno svaka institucija u Republici Hrvatskoj koja provodi određene mjere za mlade daje svoj doprinos u olakšavanju puta od obrazovanja na tržište rada. Ujedno, sve te institucije sudjeluju u radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske te Savjeta za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade, čijim radom koordinira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Na ovim se savjetima, uz prisutnost samih predstavnika mladih, raspravlja o unapređenju politika za mlade.

Sve mjere koje se trenutno provode u okviru Garancije za mlade u Republici Hrvatskoj opisane su u dokumentu koji se zove Plan implementacije Garancije za mlade.

Plan implementacije Garancije za mlade 2022-2023

Više o GZM:

O projektu "Nacionalna kampanja Garancije za mlade

NOSITELJ PROJEKTA I KRATKI OPIS PROJEKTA

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za tržište rada i zapošljavanje, nositelj je ESF projekta „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ (UP.01.3.2.13.0001).

Provedbom ovog projekta nastoji se osigurati kontinuirano informiranje mladih osoba u Republici Hrvatskoj, posebno onih u statusu NEET osiguravajući pristupačne i lako razumljive informacije o svim dostupnim vrstama podrške prilikom prelaska iz obrazovanja na tržište rada na jedinstvenom portalu, odnosno mrežnoj stranici. Da bi bilo moguće uspostaviti takvu mrežnu stranicu, jedan od ključnih elemenata je koordinacija svih tijela koja provode mjere i drugih dionika uključenih u podršku mladima. S tim ciljem osnovan je i Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade (Savjet) kao međuresorno savjetodavno tijelo Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Provedbom ovog projekta nastoji se unaprijediti komunikacija članova Savjeta i time osnažiti rad samog Savjeta, kao i uspostaviti nova mrežna stranica Garancije za mlade kao središnje mjesto nacionalnog informiranja mladih o vrstama podrške koja im je dostupna u svrhu lakšeg uključivanja na tržište rada. Provedbom nacionalne informativne kampanje osigurat će se prepoznatljivost koncepta podrške koja se pruža u okviru Garancije za mlade kao i vidljivost uspostavljene stranice te, posredno, utjecati na aktivaciju mladih osoba u statusu NEET, to jest na njihovo lakše uključivanje u svijet rada ili povratak u obrazovanje.

Ujedno, provedba aktivnosti ovog projekta izravno utječe na ispunjenje točki 5. i 6. Preporuke Vijeća EU o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade i zamjeni preporuke Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. CILJ: Podići razinu informiranosti mladih o Garanciji za mlade te pravima i obvezama vezanim uz pristup tržištu rada i povratku u obrazovanje, pružanjem prilagođenih usluga

POKAZATELJ REZULTATA CILJA 1: uspostavljena nova mrežna stranica na kojoj se na jasan i mladima prilagođen način pružaju informacije o mjerama koje se provode u okviru Plana implementacije Garancije za mlade i o dostupnoj podršci

  1. CILJ: Osnažiti kapacitete zaposlenika institucija na tržištu rada i drugih dionika uključenih u Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade, u svrhu provedbe Preporuke o uspostavi Garancije za mlade

POKAZATELJ REZULTATA CILJA 2: 38 članova i zamjena članova Savjeta za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade osposobljeno za ujednačenu i jasnu komunikaciju prema mladima o provedbi Garancije za mlade

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 750.000,00 kuna

  • Iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kuna

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 10. prosinca 2020. godine do 10. prosinca 2022. godine.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU:

Aleksandra Gavrilović, voditeljica projekta

Tel.: 01 6106 039

E-mail: aleksandra.gavrilovic@mrosp.hr

Dubravka Matić, Voditeljica Službe za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada

Tel: 01 6106 244

E-mail: dubravka.matic@mrosp.hr

Za medijske upite: javnost@mrosp.hr

strukturnifondovi.hr

www.esf.hr