Garancija za mlade logotip.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nalazi na adresi a www.gzm.hr.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nalazi na adresi a www.gzm.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište www.gzm.hr usklađeno je sa Zakonom osim nekoliko iznimki nepristupačnog sadržaja koje navodimo u nastavku:

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 29.03.2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo rada, mirovinskoga sustav, obitelji i socijalne politike.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrms.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje je Povjerenik za informiranje.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.