FAQ - Želim raditi

Ne možeš pronaći odgovor na pitanje koje te zanima? Pošalji nam poruku uz pomoć kontakt obrasca!

Republika Hrvatska provodi brojne mjere zahvaljujući kojima mlade osobe mogu biti zanimljiviji i prihvatljiviji kandidat za poslodavca i one koje mladima omogućuju veće godišnje prihode, zbog povrata uplaćenog poreza.

Dostupne mjere:

  1. Mjere aktivne politike zapošljavanja kojima HZZ osigurava financijsku potporu poslodavcima za zapošljavanje mladih, a njima potporu za samozapošljavanje. Za korištenje ovih mjera potrebno je biti u NEET statusu te biti prijavljen u evidenciji HZZ-a.
  2. Fiskalne olakšice kojima se poslodavac oslobađa obračuna i plaćanja doprinosa na placu mladih, time je ukupan iznos plaće mladih za poslodavca manji od plaća starijih (tj. iskusnijih) zaposlenika. Olakšice se odnose na svaku mladu osobu koja se zapošljava prvi puta ili se zapošljava ugovorom na neodređeno vrijeme.
  3. Porezno rasterećenje za mlade, zahvaljujući kojem se jednom godišnje vraća 100 % (ako zaposlena osoba ima između 15 i 25 godina)ili 50 % (ako zaposlena osoba ima između 26 i 30 godina) uplaćenog iznosa godišnjeg poreza na dohodak koji je poslodavac uplatio na placu.

Osobe koje tijekom života steknu vještine i znanja za jednostavno obrtničko zanimanje (pogledaj popis na OVOJ POVEZNICI), a imaju završenu osnovnu školu, mogu pristupiti ispitu o stručnoj osposobljenosti koje organizira Hrvatska obrtnička komora i nakon uspješno položenog ispita otvoriti vlastiti obrt. Otvaranje obrta u potpunosti je besplatno, a savjetodavna služba HOK-a nudi podršku u postupku otvaranja obrta te tijekom poslovanja mailom na: hok@hok.hr ili na besplatni telefon 072 000 026.

Raditi možeš ako si učenik ili redoviti student, dok zapošljavanje podrazumijeva potpisan ugovor o radu. U slučaju zapošljavanja, osnovna prava i obveze proizlaze iz Zakona o radu, a neki poslodavci mogu dodatno urediti prava i obaveze kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Dodatnim uređivanjem prava ne smiju se umanjivati osnovna prava iz Zakona o radu.

U Hrvatskoj se osoba maže zaposliti već s 15 godina, ako je završila osnovnoškolsko obrazovanje. Međutim dok ne napuni 18 godina, potrebna joj je posebna dozvola (ovlaštenje) zakonskog zastupnika. S 18 godina stječe se puna poslovna sposobnost.

Odnos između zaposlenika i poslodavca važno je definirati kao partnerski odnos. Poželjna je otvorena komunikacija i pregovaranje oko boljih uvjeta rada.

Detaljna prava i obaveze vezane za rad mogu se pronaći u jednostavnoj, razumljivoj i prilagođenoj brošuri Mali vodič za veliku borbu, koju je posebno za mlade pripremio Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske.

Da bi se općenito poboljšali uvjeti zapošljavanja, važno je mlade informirati o koracima koje mogu i trebaju poduzeti ako se nadu u situaciji u kojoj se krše njihova radna prava. Tzv.

Zahtjev za zaštitu prava dostavlja se pisanim putem poslodavcu, na koji poslodavac mora odgovoriti unutar 15 dana. Ako odgovori nepovoljno ili neodgovorni na njega, osoba ima pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu unutar novih 15 dana. Također, prilikom kršenja radnih prava, osoba se maze obratiti i Državnom inspektoratu.

Da bi se izbjegao ulazak ili dugotrajni ostanak u NEET statusu, volontiranje ili rad tijekom obrazovanja i studija mogu pomoći u kasnijem bržem prelasku na tržište rada.

Na taj način mlada osoba stječe vrlo vrijedna iskustva i znanja, a ostvaruje i kontakte koji mogu biti vrlo važni za sto brze zapošljavanje.

Ne možeš pronaći odgovor na pitanje koje te zanima? Pošalji nam poruku uz pomoć kontakt obrasca!