Želim se dalje obrazovati

Želiš se vratiti u obrazovanje koje je prekinuto? Nezaposlen/a si zbog nedostatka vještina ili znanja potrebnih poslodavcima?

U Republici Hrvatskoj dostupni su ti različiti obrazovni putevi koji odgovaraju tvojim potrebama i mogućnostima, uz koje možeš ostvariti i zadržati konkurentnost i zapošljivost na tržištu rada.

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

Ako želiš steći nove vještine i znanja, odnosno kompetencije koje ti mogu pomoći u pronalasku i zadržavanju posla, a u NEET statusu si i prijavljen u evidenciju HZZ-a, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja možeš koristiti i mjeru za obrazovanje.

Popis raspoloživih obrazovnih programa prema županijama možeš pronaći na stranici HZZ-a, a više informacija uvijek možeš dobiti i u svom područnom uredu/službi.

Ako te pak zanima nadogradnja vještina vezanih za sve traženija digitalna i zelena područja, razmisli o obrazovanju putem vaučera.

ŽELIM ZAVRŠITI OSNOVNU ILI SREDNJU ŠKOLU

Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (NN, broj 136/2003.) u ustanovama za obrazovanje odraslih koje su ishodile rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu navedenog programa.

Financijska sredstva za osnovno obrazovanje odraslih osiguravaju se u državnom proračunu.

Ako želiš završiti osnovnu školu i osposobiti se za neko jednostavno zanimanje, detaljne informacije o upisu i pohađanju programa možeš  dobiti u ustanovama za obrazovanje. Popis ustanova koje provode navedene programe možeš pronaći na sljedećoj poveznici:

Andragoški zajednički upisnik podataka

Na istoj poveznici nalazi se i popis ustanova za obrazovanje odraslih i srednjoškolskih programa obrazovanja koje provode.

ŽELIM SE NAUKOVATI

Da bi odabrao školu koja najviše odgovara tvojim interesima, a ujedno ti stečena kvalifikacija olakšava pronalazak posla,  provjeri sekciju „Posao ili škola – pronađi svoj put

Aplikacija ŠeR – Školski e-Rudnik Ministarstva znanosti i obrazovanja pruža ti pristup podacima o srednjim strukovnim školama, programima obrazovanja koje izvode te raznim korisnim statističkim podacima (poveznica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/ser-skolski-e-rudnik-3419/3419 ).

Učenici srednjih škola koji se obrazuju u strukovnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), uvid u slobodna mjesta za naukovanje kao i  evidenciju Ugovora o naukovanju mogu pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

KAKO POSLODAVCI SUDJELUJU U KREIRANJU OBRAZOVNIH KURIKULUMA?

Predstavnici poslodavaca članovi su Vijeća za strukovno obrazovanje – krovnog tijela koje imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a zadaća mu je usklađivanje rada svih dionika u području strukovnog obrazovanja, pokretanje inicijative za donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojećih kurikuluma, predlaganje mjera i aktivnosti te strategije razvoja strukovnog obrazovanja, davanje prethodnog mišljenja u vezi s donošenjem mreže i imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti te obavljanje i drugih poslova u skladu s odlukom o imenovanju.

Nadalje, u sustavu strukovnog obrazovanja djeluju i sektorska vijeća. U njihovom sastavu se nalaze i predstavnici poslodavaca/gospodarskih subjekata. Sektorska vijeća predstavljaju partnerski sastavljena stručna tijela kojima su među glavnim zadaćama: iskazivanje potrebe tržišta rada, analiza postojećih i potrebnih kompetencija unutar sektora/podsektora, promicanje sektora te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora.

ŽELIM STUDIRATI

I. Vrste visokih učilišta

Visoka učilišta su sveučilište, fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola. Sveučilište, fakultet i umjetnička akademija izvode sveučilišne studije, a mogu izvoditi i stručne studije, a veleučilište i visoka škola izvode stručne studije.  Visoka učilišta mogu biti javna (osniva ih Republika Hrvatska)  i privatna.

II. Vrste studija na visokim učilištima

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih postignuća. Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces.

Prikaz vrste i razine studija u Republici Hrvatskoj možeš pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/vrste-studija-u-republici-hrvatskoj

III. Upis na studij

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište, veleučilište ili visoka škola najmanje šest mjeseci prije početka nastave. U tom natječaju ćeš naći sve podatke važne za upis: uvjete i broj upisnih mjesta, postupak, dokumente koje trebaš priložiti i rokove za prijavu na natječaj i upis. Više informacija dostupno je na poveznici:   https://gov.hr/hr/upis-na-studij/1054, https://www.postani-student.hr/.

IV. Ponovni upis na studij

U skladu sa zakonom propisanom sveučilišnom autonomijom i akademskom samoupravom (članak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), visoka učilišta samostalno utvrđuju pravila studiranja i upisa studenata. Svojim općim aktima visoka učilišta propisuju i uvjete za ponovni upis studenta na studij (proceduru, status studenta, razlikovne ispite, troškove studiranja itd.) pa se za sve informacije o uvjetima ponovnog upisa trebaš obratiti visokom učilištu koje izvodi studijski program koji želiš upisati.

V. Mirovanje studentskih obveza

Pravo na mirovanje obveza studenta za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija propisano je člankom 88. ZZDVO-a, a druga prava studenata statutom i drugim općim aktima visokog učilišta. Razlozi za prestanak statusa studenta propisani su člankom 89. ZZDVO-a.

Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je potporu visokim učilištima za reguliranje priznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog studija (neformalnim i informalnim učenjem), a koje su uvjet za upis na studij (Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja).

Time se osobi (studentu ili polazniku) omogućuje ostvarivanje prava na priznavanje prethodno stečenih kompetencija (stečenih znanja, razvijenih vještina i sposobnosti te razine samostalnosti i odgovornosti na razini visokog obrazovanja), a primjenjuje se:

▪ pri uključivanju u formalni sustav visokog obrazovanja

▪ tijekom uključenosti u formalni sustav visokog obrazovanja.

Ovim novim sustavom nastoji se olakšati povratak na studij i privući starije studente s radnim iskustvom te posljedično povećati broj studenata kao i stopu osoba s kvalifikacijom u visokom obrazovanju.

Provedba obrazovanja odraslih putem sustava vaučera

Želiš steći dodatne vještine i kompetencije koje poslodavci traže? Kako doznati koje su te vještine? Odakle početi?

Upoznaj se sa sustavom vaučera za obrazovanje, kojeg dodjeljuje HZZ!

Sustav vaučera uspostavljen je upravo za stjecanje vještina potrebnih na tržištu rada te pruža priliku za dodatno obrazovanje i usavršavanje. Vaučere mogu koristiti i nezaposleni i zaposleni, a prilagođen je individualnim potrebama svakog korisnika. Korisnik sam bira obrazovni program i obrazovnu ustanovu, a administriranje je minimalno budući da je sustav aplikativno podržan. Nakon završetka programa dobije se potvrda o stjecanju određene vještine. Uz to, sudjelovanjem u programu otvaraju se i prilike za širenje mreže poznanstava i razmjenu iskustava s drugim korisnicima.

Putem vaučera prvenstveno se sufinancira trošak obrazovanja i većina programa je za korisnika potpuno besplatna.

Uz to, korisniku vaučera koji je nezaposlen, HZZ dodatno snosi odnosno refundira naknadu za prijevoz te osigurava novčanu pomoć, za dane provedene na obrazovanju. Također, osigurana je stručna podrška i savjetovanje.

Svi programi obrazovanja, kao i pružatelji obrazovanja putem vaučera nalaze se u Katalogu vještina i programa. U bazu pružatelja usluga obrazovanja dostupnih korisnicima do sada je upisano preko 190 obrazovnih ustanova koje nude više od 1.400 obrazovnih programa, među kojima su i programi za stjecanje punih kompetencija. Katalog se kontinuirano dopunjava novim programima.

Mogu li ja koristiti vaučer za obrazovanje?

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života te minimalno završenom osnovnom školom.

Korisnik vaučera ne može biti osoba koja se nalazi u sustavu redovitog obrazovanja (učenik ili student) te osoba koja je korisnik mirovine.

Koji je postupak za dodjelu vaučera?

– Prvi korak – Informiraj se! Pretraži Katalog vještina i programa i odaberi program.

– Drugi korak – Zatraži ponudu za odabrani program. Ova ponuda nije obvezujuća i služi isključivo za prijavu za korištenje vaučera.

– Treći korak: prijavi se u aplikaciju Moj Vaučer i podnesi zahtjev. Za pristup aplikaciji, potrebno je imati pristup sustavu e-Građani. Prilikom prijave bit će potrebno popuniti upitnik, a uz njega će trebati priložiti i životopis i ponudu za odabrani program obrazovanja.

Po potrebi, između koraka 1 i 2 možeš zatražiti podršku savjetnika (Zatražite podršku savjetnika HZZ-a vezano uz odabir vještine)

Kako procijeniti koji programi bi ti najbolje odgovarali i donijeti odluku o odabiru programa?

Osigurali smo besplatne on-line alate!

Upitnik za samoprocjenu vještina i interesa za obrazovni program: http://uzs.hzz.hr/

Ostali korisni upitnici i alati za ocjenu interesa, karakteristika osobnosti i sklonosti dostupni su na: e-Usmjeravanje.

 Sve informacije o korištenju vaučera, raspoloživim obrazovnim programima u pojedinim županijama, te odgovori na najčešća pitanja nalaze se na: https://vauceri.hzz.hr/