FAQ - Informiraj se

Ne možeš pronaći odgovor na pitanje koje te zanima? Pošalji nam poruku uz pomoć kontakt obrasca!

Cilj nacionalne kampanje koja prati Garanciju za mlade je u pozivanju osoba u NEET statusu da se na vrijeme prijave u HZZ i na taj način informiraju o svojim opcijama, pronađu najbolje rješenje – nastave s obrazovanjem ili se zaposle. Prvi korak je svakako prijava u HZZ gdje će biti evidentirani kao nezaposlena osoba.

U HZZ se osobe mogu prijaviti kada uđu u NEET status (završe/prekinu obrazovanje ili daju/dobiju otkaz), ali i za vrijeme obrazovanja te dok su još uvijek zaposleni. Ako se prijave za vrijeme dok se nalaze u NEET statusu, HZZ će im osim podrške prilikom traženja posla, pružiti i mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u sklopu Garancije za mlade.

Ako se prijave dok se još uvijek obrazuju ili su u radnom odnosu, HZZ ih upisuje medu “ostale tražitelje zaposlenja” te im ovisno o statusu nudi različitu podršku, a može ih preusmjeriti i prema CISOK centru.

Ako osobe koje se prijavljuju uskoro planiraju prekinuti radni odnos, HZZ ih također upisuje u “ostale tražitelje zaposlenja” i pruža im informacije o pravima, novim potencijalnim opcijama u skladu s mjerama, ali i o pravu na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

CISOK centri su ključni za privlačenje i aktivaciju neaktivnih mladih u NEET statusu. Da bi koristio usluge ovog centra ne moraš biti prijavljen na HZZ, a centrima možeš dobiti informacije i podršku vezanu uz tvoj daljnji put prema obrazovanju ili zaposlenju.

U CISOK centrima možeš koristiti računala za pretraživanje informacija vezanih uz karijeru, obrazovanje ili posao, kao i usluge koje se kreiraju da bi ti olakšali uključivanje u obrazovanje ili na tržište rada.

Učenike i studente HZZ usmjerava prema CISOK centru gdje mogu saznati što se od njih očekuje u pojedinom zanimanju, ali i kako se najbolje predstaviti za posao.

Ne možeš pronaći odgovor na pitanje koje te zanima? Pošalji nam poruku uz pomoć kontakt obrasca!