Nacionalni program za mlade

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025.

Nacionalni program za mlade za razdoblje 2023. do 2025. predstavlja kratkoročni provedbeni strateški dokument vrlo visoke razine fokusiranosti i operativnosti, odnosno krovni dokument kojim se usmjerava politike za mlade.

Nacionalni program za mlade sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera čija vrijednost doseže gotovo 8 milijuna eura.

Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade Rad s mladima:
Participacija mladih u društvu
Obrazovanje mladih
Mladi i Europska unija
Mladi u ruralnim područjima te
Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Europska unija
Zajedno do fondova EU