Vizual - zašto je neet status važan?

ZAŠTO JE „NEET“ STATUS VAŽAN

NEET status je poseban statistički pojam koji se koristi za potrebe praćenja aktivnosti mladih (od 15 do 29 godina) na tržištu rada, a važan je za kreiranje mladima prilagođenih mjera i politika za zapošljavanje.

NEET status je poseban statistički pojam koji se koristi za potrebe praćenja aktivnosti mladih (od 15 do 29 godina) na tržištu rada, a važan je za kreiranje mladima prilagođenih mjera i politika za zapošljavanje.

Dolazi od engleskog nazva Not in Employment, Education or Training (nisu zaposleni, nisu u redovnom obrazovanju niti obrazovanju odraslih), a obuhvaća skupinu mladih koji su najugroženiji na tržištu rada – nezaposleni mladi koji nisu uključeni u programe osposobljavanja s ciljem osnaživanja njihovog položaja na tržištu rada i mlade koji su nezaposleni, a nisu aktivni u potrazi za poslom.

Istraživanja pokazuju – što je mlada osoba duže u NEET statusu, to teže pronalazi posao, a postoji i veća vjerojatnost da kasnije u životu manje zarađuje i ima nižu mirovinu. Da bi se mladima pomoglo što prije preći iz neaktivnosti na tržište rada, Vijeće Europske unije 2013. godine donijelo je Preporuku o uspostavi Garancije za mlade, koja je 2020. unaprijeđena temeljem iskustava u provedbi.

Provedbom programa Garancije za mlade države članice Europske unije, uključujući i Republiku Hrvatsku, nastoje uspostaviti cjeloviti sustav podrške i mjera kojima se mlade nastoji što brže aktivirati na tržištu rada na način da se mladima olakša zaposlenje, povratak u obrazovanje koje su napustili ili da ih se uključi u dodatno obrazovanje za vještine potrebne na tržištu rada.

Podršku je moguće dobiti prijavom u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a)!

KAKO  SE MJERE PRILAGOĐAVAJU POTREBAMA MLADIH

Mladi u dobnom rasponu od 15 do 29 su vrlo heterogena skupina, a razlozi zašto je netko u NEET statusu su raznoliki te se mogu podijeliti u 5 širih pod-skupina*:

Postoji i niz faktora i karakteristika koji mogu povećati rizik da se mlada osoba nađe u statusu NEET*:

  • Mladi koji imaju većih zdravstvenih teškoća ili su osobe s invaliditetom imaju 40% veću vjerojatnost da se nađu u NEET statusu od vršnjaka koji imaju dobar zdravstveni status.
  • Mladi imigranti ili djeca imigranata imaju 70% veću vjerojatnost da se nađu u NEET statusu u odnosu na njihove vršnjake.
  • Mladi s niskom razinom obrazovanja imaju 3 puta veću vjerojatnost da se nađu u NEET statusu od mladih s tercijarnim obrazovanjem i 2 puta veću vjerojatnost od mladih koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje.
  • Mladi koji žive u udaljenim i ruralnim područjima te malim gradovima imaju 1,5 puta veću vjerojatnost da uđu u NEET status od mladih koji žive u gradovima srednje veličine i velikim gradovima.
  • Mladi koji dolaze iz kućanstava s niskim prihodima imaju veću vjerojatnost da uđu u status NEET od svojih vršnjaka. Međutim, ovaj faktor je vrlo slojevit i ovisi o daljnjem nizu faktora, što potvrđuje da su mladi u NEET statusu skupina s vrlo raznolikim potrebama za podrškom.

Pored individualnih karakteristika postoje određeni međugeneracijski utjecaji te obiteljska pozadina koja ima značajan utjecaj na vjerojatnost ulaska mlade osobe u status NEET*:

  • Vjerojatnost ulaska u NEET status 17% je veći kod mladih čiji su roditelji u nekom trenutku bili nezaposleni.
  • Mladi čiji roditelji koji imaju nisku razinu obrazovanja imaju 1,5 puta veću vjerojatnost da se nađu u NEET statusu od onih čiji roditelji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje, a gotovo 2 puta veću vjerojatnost od mladih čiji roditelji imaju završeno tercijarno obrazovanje.
  • Mladi čiji su roditelji rastavljeni imaju 30% veću vjerojatnost da se nađu u NEET statusu.

Kontinuiranom provedbom Garancije za mlade razvijaju se nove mjere i politike kojima se nastoji spriječiti ulazak u NEET status na način da se izbjegnu ili ublaže utjecaji faktora rizika,  gdje je jedan od najznačajnijih rizika povezan s razinom obrazovanja. Stoga su brojne mjere povezane s Garancijom za mlade strukturne, to jest, odnose se na reformu i osnaživanje obrazovnih te socijalnih politika.

Upravo zato što svaka mlada osoba ima svoje razloge za nezaposlenost ili neaktivnost, pri pružanju podrške pristupa se individualno te se utvrđuju jake strane, znanja, vještine, prethodna iskustva, ali i potrebe mlade osobe. Na taj način savjetnik za zapošljavanje ili druga osoba koja radi s mladima u NEET statusu (primjerice, iz organizacija civilnoga društva) može pomoći mladoj osobi odabrati najbolji put!

*Informacije preuzete iz publikacije:  Eurofond (2012), „NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe“, Publication Office of the European Union, Luxembourg.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Europska unija
Zajedno do fondova EU